heading

headingKonya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü Ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması

Ödül Töreni

Aşağıdaki Fotoğrafları orjinal ölçülerinde indirmek için tıklayınız.
FOTOĞRAFLARI ORJİNAL ÖLÇÜLERDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yarışma Hakkında

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması

              Konya’nın tarihsel çekirdeğini oluşturan ve Konya şehri için tarihsel, kültürel ve simgesel öneme sahip Alaeddin Tepesi, Frig Dönemi’nden başlayarak Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar olan mimari ve arkeolojik mirası katmanlar halinde bünyesinde barındıran bir höyüktür. Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç kale yerleşmesi; günümüzde ise Konya şehrinin merkezinde yer alan ve şehir merkezi ile entegre olmuş önemli tarihi, doğal ve arkeolojik sit alanlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı “Alaeddin Camii”, “II. Kılıçarslan Türbesi”, “Yarım Kümbet”, “II. Kılıçarslan Köşkü” ve açığa çıkartılan sur duvarlarıyla Ortaçağ Konya’sının iç kalesini simgelemekte; “Feritpaşa Su Deposu”, “Şehitlik Anıtı” ve “Torrance Binası” ile de yakın tarihe ait kültürel miras örneklerini sergilemektedir.

              Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması” ile yarışma alanına ilişkin nitelikli ve özgün tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması, yarışma ile bölgenin mekansal potansiyelinin değerlendirilmesi, Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve kazılarla ortaya çıkarılan kültür varlıklarını koruyarak tarihi ve kültürel geçmişini ön plana çıkartarak kent merkeziyle buluşturulması istenmekte olup, bunun yanı sıra söz konusu yerin, gündelik yaşam, kültür, sanat etkinlikleriyle kamusal kullanım değerinin arttırılması için yenilik arz eden önerilerin belirlenmesi, çağdaş tasarımlar, turizm amacı düşünülerek engelli ve yaşlı erişimi, kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kavramların dikkate alındığı, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin düşünüldüğü, ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsur olarak öne çıkarılacak alanın, kent merkezinde hak ettiği yere ve öneme kavuşturulduğu, kent ile entegre olan bir tasarıma ulaşılması amaçlanmaktadır.

Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler Ansiklopedisi 1. Cilt İndirmek İçin Tıklayınız.

Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler Ansiklopedisi 2. Cilt İndirmek İçin Tıklayınız.

heading

Proje Alanı Tanıtım Videosu

İzlemek İçin Tıklayınız
stats


SORULAR VE CEVAPLAR 19.09.2022SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.

Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.

Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.

Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.

Hayır. Ekipte Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulunmalıdır.

Mimar dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz. Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 250 TL (İkiyüzelliTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedeli “KILIÇARSLANYARIŞMA T.C. KİMLİK NUMARASI, DOĞUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL)” açıklaması ile idareye ait banka hesabına ve/veya Konya Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Veznelerine, müelliflerden birinin ismi, soyismi ve TC numarası ile yatırılacaktır. Başvuru, “kilicarslanyarisma@konya.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. ‘BAŞVURU’ sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır.

Şartname eklerine (bilgi ve belgeleri) yarışmaya başvurunuz onaylandıktan sonra “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirsiniz.

Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.

Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.

Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir.Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. USB üzerinde projenin rumuzu belirtilecektir.

heading

Yarışma Türü ve Şekli

Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan yarışma, serbest, ulusal ve iki aşamalı mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Birinci aşamada Alaeddin Tepesi, kentsel bağlam ile ilişkilendirilerek, üzerindeki doğal ve kültürel katmanları ile II. Kılıçarslan Köşkü, İç kale surları ve kazı alanı, bütün olarak proje kapsamındadır.

İkinci aşamada ise, II. Kılıçarslan Köşkü, iç kale surları ve kazı alanına yönelik proje önerileri geliştirilerek detaylandırılacaktır.

Yarışma Takvimi

 • 26 Temmuz 2022, Salı

  Yarışma İlanı
 • 05 Eylül 2022, Pazartesi

  Son Soru Sorma Tarihi
 • 19 Eylül 2022, Pazartesi

  Cevapların İlanı
 • 27 Ekim 2022, Perşembe

  I. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (Elden Teslim)
 • 1 Kasım 2022, Salı

  I. Aşama Projelerin Kargo İle İdareye Son Teslim Tarihi
 • 11 Kasım 2022, Cuma

  Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi
 • 18 Kasım 2022, Cuma

  I. Aşama Sonuçların İlanı

 • 20 Şubat 2023, Pazartesi

  II. Aşama Projelerin Son Teslim Tarihi (Elden Teslim)
 • 24 Şubat 2023, Cuma

  II. Aşama Projelerin Kargo İle İdareye Son Teslim Tarihi
 • 10 Mart 2023, Cuma

  Projelerin Jüri Tarafından Değerlendirme Tarihi
 • 27 Mart 2023, Pazartesi

  Sonuçların İlanı

Jüri Üyeleri ve Raportörler

team

Uğur İbrahim ALTAY

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

team

Dr. Coşkun YILMAZ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü

team

Prof. Dr. Dicle AYDIN

Yüksek Mimar

team

Ahmet Furkan KUŞDEMİR

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

team

Serdal BARAN

KBB İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanı

team

Hülya ŞEVİK

Konya Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü

team

Dr. Yaşar ERDEMİR

Sanat Tarihçi

team

Cafer BOZKURT

Yüksek Mühendis - Mimar

team

Nevzat SAYIN

Mimar

team

Dr. Öğr. Üyesi S. Armağan GÜLEÇ KORUMAZ

TMMOB Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı

team

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DABANLI

Yüksek Mühendis - Mimar

team

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK

Arkeolog

team

Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN

Sanat Tarihçi

team

Prof. Dr. Mehmet UYSAL

Yüksek Mimar

team

Mehmet Ali ÇELEBİ

Müze Uzmanı

team

Fatih Mehmet BOZABALI

İnşaat Mühendisi

team

Şenay BAYKAL

Yüksek Mimar

team

Ayşe ERGİN

Sanat Tarihçi

team

Leyla AYDOĞDU

Yüksek Mimar

team

Aliye TEMİZCİ

Yüksek Mimar

team

Avni ERCAN

İnşaat Mühendisi

team

Azim METİN

Harita Yüksek Mühendisi

team

Onur ÇAY

Arkeolog

team

Seda KARAKURT

Mimar

PROJELER

team

89375

team

63875

team

27018

team

71931

team

78602

team

47820

team

75138

team

61380

team

97136

team

48637

team

25460

team

75286

team

13720

team

60742

team

85714

team

54791

team

13642

team

73158

team

97486

team

14703

team

75819

team

37259

team

49726

team

42837

team

24169

team

73624

team

41022

team

97314

team

34958

team

31794

team

13241

team

14058

team

95837

team

69387

team

53926

team

32807

team

13928

team

82419

team

41697

team

10783

team

37181

team

32857

team

64752

team

73918

team

36971

team

03591

team

64971

39

1. Ödül

41697

35

2. Ödül

53926

22

3. Ödül

37259

25

1. Mansiyon

24169

05

2. Mansiyon

78602

44

3. Mansiyon

73918

14

4. Mansiyon

60742

“ Konya Alaeddin Tepesi II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı ” Mimari Fikir Proje Yarışması

ÖDÜLLER

1.Ödül 250.000 ₺
2.Ödül 200.000 ₺
3.Ödül 150.000 ₺
1. Mansiyon 100.000 ₺
2. Mansiyon 100.000 ₺
3. Mansiyon 100.000 ₺
4. Mansiyon 100.000 ₺

Teknik Şartname

Şartname eklerine (bilgi ve belgeleri) yarışmaya başvurunuz onaylandıktan sonra “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden kullanıcı girişi yaparak indirebilirsiniz.

Yer Görme Zorunluluğu

Konunun yere bağlı nitelikleri nedeni ile yer görme zorunlu tutulmuştur. Kazı alanına giriş çıkışlar Konya Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmakta olup, tercihen ekip başı veya ekip temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte yer görmek zorundadır. Kazı alanı, 22/08/2022 - 02/09/2022 tarihleri ile 19/09/2022 - 30/09/2022 tarihleri arasında, Konya Müze Müdürlüğü personelleri ile birlikte görülecektir. Kazı alanını görmeye gelen yarışmacılar en az bir hafta önceden bilgi vermek zorundadır.

Katılımcılar yer görme belgesini idareye ibraz etmek zorundadır. Bir kereye mahsus olmak üzere yer görmeye gelen yarışmacı ekibinden en fazla iki kişinin ulaşım (Otobüs, tren, uçak) giderleri idare tarafından karşılanacaktır.

İletişim Bilgileri

Raportör: Ayşe ERGİN
Dahili:4558

Raportör Yardımcısı: Azim METİN
Dahili:4528

444 55 42

Banka Hesap No:
Vakıfbank Konya Şubesi TR88 0001 5001 5800 7290 0511 09

Konya Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56
Selçuklu/KONYA